Members

Miura Laboratory

Professor Kiyotaka Miura
Associate Professor Yasuhiko Shimotsuma
Assistant Professor Masahiro Shimizu
Secretary  
Researcher Torataro Kurita
M2 Kenzo Sato
M2 Koki Chojin
M2 Kento Nakashima
M2 Tomoki Mizuta
M2 Kouji Yonemura
M1 Makoto Okano
M1 Tomohiro Kiyosawa
M1 Yuki Tohyama
M1 Teppei Murota
M1 Ryusei Yanoshita
B4 Tatsuya Okuno
B4 Kohei Kinouchi
B4 Miyu Sakamoto
B4 Akira Sasaki
B4 Daiki Morimoto